Archive for the ‘V. Leac’ Category

Debut în cenaclu:

La sfîrşitul anilor 90, în cenaclul Luceafărul, Arad. În cenaclul Lucian Blaga al USR, filiala Arad.

Debut în revistă:

În revista Arca, în 2000.

Debut on-line (reviste literare on-line):

În revista Prăvălia culturală, nr.3 din 2006; http://www.clubliterar.com

Debut sonor (înregistrări Radio cu lecturi, casete audio difuzate public, audiobook):

Două lecturi la Radio Cluj: una prin 2003, cealaltă în 2006 + audiobook-ul care însoţeşte volumul Dicţionar de vise.

Debut în volum:

Apocrifele lui Gengis Khan, Ed. Mirador, Arad, 2001