Archive for the ‘Cosmin Ciotloş’ Category

cosmin ciotloş

Posted: iunie 22, 2010 in Cosmin Ciotloş

Cosmin Ciotloş (n. 1983) Absolvent al Facultăţii de Litere din Bucureşti şi al Masteratului de Studii Literare Româneşti din cadrul aceleiaşi facultăţi. Tot aici, ţine seminare de istoria literaturii române.

De patru ani este cronicarul literar al revistei România literară şi colaboratorul constant al emisiunii Noua Revistă Vorbită, difuzată de Radio România Cultural. Studii şi eseuri în Pana mea, Dilema veche, Jurnalul Naţional, Orizont, Cuvântul, Ex Ponto, Transilvania, Ramuri, Mozaicul, Ziarul de duminică.

A fost coordonatorul colecţiei underground „no name”.

Semnatar al câtorva prefeţe la volume de Ioan Es. Pop (Ieudul fără ieşire, Editura Charmides-Ninpress), Octavian Paler (Viaţa ca o coridă, Editura Polirom), Cezar Petrescu (Calea Victoriei, Jurnalul Naţional, colecţia Biblioteca pentru toţi) şi George Topîrceanu (Balade vesele şi triste, Jurnalul Naţional, colecţia Biblioteca pentru toţi).