Archive for the ‘Marius Miheț’ Category

marius miheţ

Posted: iunie 21, 2010 in Marius Miheț

Doctor al Universităţii Babeş-Bolyai din Cluj Napoca cu o teză despre proza generaţiei ’60. Cronicar literar şi redactor asociat la revista „Familia”. Debut publicistic: 2000 în „Observator cultural”.

A publicat peste 150 de studii şi articole de critică şi istorie literară în revistele „Familia”, „Adevărul litrerar şi artistic”, „Cultura”, „Observator cultural”, „Cuvântul” etc. A îngrijit ediţiile: Constantin Ţoiu, Căderea în lume (Prefaţă, note bio-bibliografice, dosar de  receptare critică), Bucureşti, Ed. Art, 2007 şi Constantin Ţoiu, Vrăjeli (de buzunar) (note bio-bibliografice).

În prezent este lector universitar la Facultatea de Litere din Oradea şi îşi pregăteşte cartea de debut.